NAŠE USLUGE

MJESTO GDJE
DIGITALNO OGLAŠAVANJE
ZAPOČINJE

ANALIZA POSLOVANJA

Detaljna analiza poslovanja te usporedba sa konkurencijom neophodna je kako bi unaprijedili kvalitetu conteta koji Vas predstavlja u digitalnome okruženju.

RAZVOJ STRATEGIJE

Razvijamo jedinstvenu digitalnu marketinšku strategiju na osnovi detaljne analize poslovanja sukladno željama klijenta.

DIZAJN I IZRADA OGLASA

Kreativni grafički dizajneri će Vam ponuditi razna vizualna te tekstualna rješenja koja su plod njihove mašte i vaših sugestija.

POSTAVLJANJE KAMPANJE

Postavljanje kampanje  uz definiranje modela oglašavanja, targetnih skupina, vremena oglašavanja te budžeta.

MONITORING KAMPANJE

U svakom trenutku smo u korak s Vašom kampanjom te način na koji tržište reagira na nju. Pratimo promjene te promptno reagiramo.

ANALIZA & OPTIMIZACIJA

Vršimo kontinuirani monitoring kampanja te sukladno tome optimiziramo kampanje kako bi bile što efektivnije.

IZVJEŠTAJ

Po završetku kampanje dostavljamo službeni uvid u analitiku te Vas upućujemo u eventualne daljnje korake razvoja digitalnog marketinga.

FACEBOOK OGLAŠAVANJE

INSTAGRAM OGLAŠAVANJE

Nazovi odmah